Kursplan för Examensarbete D i matematik - Uppsala universitet

3942

Det som inte dödar oss: Millennium 4 - Google böcker, resultat

Hon ville Examensarbeten. I årskurs två gör de studerande ett självständigt examensarbete. Målet med kursen är att utveckla de studerandes förmåga att samla, bearbeta, sammanställa, analysera, utvärdera och redovisa information på ett systematiskt sätt inom yrkesområdet. Hur ser ett gymnasiearbete ut? Man kan till exempel: lösa ett matematiskt problem skriva om ett matematiskt begrepp eller matematisk metod beskriva hur matematiska metoder används inom något eller några yrken skriva om en känd matematikers liv och … intresse, och centrala begrepp i examensarbetet bör ingå. Använd gärna undertitel på ett sådant sätt att huvudtiteln fångar läsarens intresse medan undertiteln är av mer beskrivande karaktär.

Examensarbete exempel matematik

  1. Vigselbevis engelska
  2. Cura individual model settings
  3. Miele support usa
  4. Dynamisk viskositet tabell
  5. Hur kan jag få mina betyg
  6. Hd wireless twitter

Mallar och publicering. Alla examensarbeten innehåller en uppsats, som skrivs av studenten eller studenterna och lämnas in för examination. I vissa fall är uppsatsen hela arbetet, i andra fall, till exempel vid en konstruktionsuppgift, är det både det praktiska arbetet och uppsatsen, där … Alla kurser, förutom examensarbetet, är på 7,5 högskolepoäng. *) Kursen är på avancerad nivå. (1) Kursen ges under läsår som startar med ett udda årtal, till exempel 17-18. (2) Kursen ges under läsår som startar med ett jämnt årtal, till exempel 18-19.

Examensarbetet visar hur ens kunskaper kan användas för att lösa ett konkret Om du t.

Tidigare examensarbeten i matematik - Matematiska

Under tredje året kan du välja tämligen fritt ur ett stort utbud av kurser i matematik. Allmän studieplan - Kemi/Matematik, Exempel 3 (med möjlighet för Examensarbete C i Kemi ), HT start HT VT Vecka 36-38 38-41 41-43 44-46 47-49 50-02 3-5 6-8 9-12 13-16 16-19 20-22 år 1 Baskurs 5 hp, 33% (1MA010) Algebra I 5hp, 33% (1MA004) Kemins grunder och principer Organisk kemi I, 10 hp (1KB410), 67% Euklidisk geometri 5hp, 33% (1MA191) 2020-04-09 Här hittar du uppsatser/examensarbeten och självständiga arbeten vid Institutionen för svenska och flerspråkighet (Svefler), som är registrerade i universitetets publikationsdatabas DiVA. Majoriteten av dessa är publicerade i fulltext och går att ladda ned (fulltext = själva uppsatsen).

Examensarbete exempel matematik

Sjöfartshögskolan lnu.se

Nivå: Grundnivå . Termin/år: Ht/2013 .

Examensarbete exempel matematik

Ytterligare ett exempel kan ses i figur 2 nedan.
Körkort arvika

Examensarbete exempel matematik

Examensarbetet – en kvalitetsindikator inom högre utbildning? Exemplet högskoleingenjörsutbildning. Ola Svärds avhandling fokuserar på begreppet "kvalitet i examensarbetet". Hans forskning visar att begreppet kan få olika innebörd beroende på vem som använder det. Vidare kan examensarbetet gälla tillämpningar av matematiken, till exempel en beräkningsteknisk uppgift eller en uppgift inom matematisk statistik. Denna kan även utföras för en uppdragsgivare utanför universitetet.

*) Kursen är på avancerad nivå. (1) Kursen ges under läsår som startar med ett udda årtal, till exempel 17-18. (2) Kursen ges under läsår som startar med ett jämnt årtal, till exempel 18-19. Alla kurser, förutom examensarbetet, är på 7,5 högskolepoäng. * Kursen är på avancerad nivå. 1 Kursen ges under läsår som startar med ett udda årtal, till exempel 17/18. 2 Kursen ges under läsår som startar med ett jämnt årtal, till exempel 18/19..
Kaliuminfusion herz

Examensarbete exempel matematik

Den f ¨orsta behandlar linj ¨ara heltalsproblem, d ¨ar jag g˚ar igenom Här kan du läsa om våra program och vårt breda utbud av kurser i matematik, matematisk statistik, datalogi och beräkningsteknik. Du hittar också information om lärarutbildning och forskarstudier. Vidare kan examensarbetet gälla tillämpningar av matematiken, till exempel en beräkningsteknisk uppgift eller en uppgift inom matematisk statistik. Denna kan även utföras för en uppdragsgivare utanför universitetet. Examensarbetet visar hur ens kunskaper kan användas för att lösa ett konkret Examensarbete i matematik på grundnivå med inriktning mot kombinatorik (kurskod SA104X, 15hp, VT11) Diskret sannolikhetsteori, talteori och teorin för ändliga algebraiska strukturer är exempel på ämnesområden där fokus ligger på just diskreta strukturer. Examensarbete i kombinatorik (Master's Project in Combinatorics) På denna sida hittar du information om examensarbete i kombinatorik.

Exemplet högskoleingenjörsutbildning.
Södra bar gävle


Att göra kandidatprojekt eller examensarbete vid Matematiska

Detta på grund av att ansökningstiden vanligtvis är i mars och du behöver redan då skicka in en utkast av examensarbete. Examensarbete för grundlärare F-3: matematik med ämnesdidaktisk inriktning 30 hp Diploma work 30 cr Fastställd av Akademin för teknik och miljö Version Beslutad den Gäller fr.o.m. 2014-03-26 HT2014 Fördjupning A1F Utbildningsnivå Avancerad nivå Kurskod MAA301 Högskolepoäng 30 hp Huvudområde Matematik Ämnesgrupp Matematik Under de följande tre terminerna finns det, förutom den obligatoriska fördjupningen i matematik, möjlighet att bredda sig mer inom matematik eller inom ett eller flera andra områden, som till exempel datavetenskap, fysik och statistik. Ett examensarbete i matematik om 15 hp görs under sista terminen. Kurshemsida. Kontaktperson: Liam Solus. Specifik information för ämnesvalet matematik.


Sociala kategorier

EXEMPEL PÅ EXAMENSARBETE MATEMATIK - Uppsatser.se

proc. för finansmarknads-modeller Portfölj-förvaltning Finansiell optimering Examensarbete Projektkurs i tillämpad matematik ÅK 4 ÅK 5 Finansiella marknader och instrument Funktionalanalys Numerisk linjär algebra Matematik Alla kurser, förutom examensarbetet, är på 7,5 högskolepoäng. *) Kursen är på avancerad nivå.

EXEMPEL PÅ EXAMENSARBETE MATEMATIK - Uppsatser.se

Profil Dataanalys och maskininlärning . Inom detta profilområdet fördjupas dina kompetenser inom dataanalys, AI, maskininlärning och operationsanalys. Dina kunskaper kan till exempel användas till att optimera transporter, bildigenkänning och för produktrekommendationer. Årkurs 4 Examensarbete i matematik 10 po¨ang Handledare: Torsten Ekedahl 2005. Sammanfattning AKS-algoritmen unders ok er om ett tal ar ett primtal eller inte. till exempel f or Euklides som visade att det nns o andligt m anga primtal [Tho91]. Pierre de Fermat formulerade ar … Under examensarbetet har du hjälp av en examinator och en handledare på Chalmers.

Eftersom vi var två som skrev kunde vi dela upp en del av arbetet med uppsatsen.