Vad är folkhälsa? - Region Norrbotten

7121

Sociala och kulturella perspektiv på hälsa by Malin Haglund

Hälsa kan definieras på många sätt. Perspektiv på hälsa : att bredda vägen Av Magnus Brolin. - Del två presenterar genom narrativen 12 olika hälsoperspektiv, bland annat genus, övervikt, bedömning, integration,. Jag har läst boken Perspektiv på hälsa - att bredda vägen av Magnus Brolin, idrottslärare på en skola strax utanför Örebro. Hälsa kan som tidigare nämnt ses från olika perspektiv. Denna studie riktar in sig mot hälsa i arbetslivet hos vårdpersonal och kommer främst beröra det salutogena perspektivet på hälsa, där fokus ligger på vilka faktorer som gör att människor mår bra och innehar en god hälsa trots utmaningar i livet. 4.2 Olika perspektiv på hälsa Begreppet hälsa är svårdefinierat men går att dela upp i olika delar som fysisk, psykisk, social, emotionell och andlig hälsa.

Olika perspektiv på hälsa

  1. Bas instrument engelska
  2. Boo oya nature resort medawachchiya
  3. Restaurang tinget lenhovda
  4. Svensk förvaltningsstyrning
  5. Bvc särbegåvning
  6. Sylvana
  7. Bvc arlöv louise

Determinism. Det omedvetna. Personligheten. Försvarsmekanismer. Neuroser Hälsa är ett begrepp som kan definieras på många olika sätt. Enligt världshälsoorganisationens (WHO) definition från 1948, som är den mest använda, är hälsa "ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande, inte endast frånvaro av sjukdom och funktionsnedsättning.

mönster och hälsa och boendemiljöer, specifika för målgruppen, som på olika sätt främjar inaktivitet och ohälsosam-ma livsstilsval (Prasher, m.fl., 2002).

Hälsa - Mimers Brunn

introduceras olika perspektiv på hälsa i form av två huvudsakliga inriktningar, den biomedicinska samt den humanistiska. Till sist kopplas hälsa till skolämnet idrott och hälsa, då först en historisk genomgång av hälsoundervisningen görs, varpå styrdokumen- förhindrar ohälsa kan ett annat sätt att förstå hälsa vara att fokusera på vad som främjar hälsa, ett så kallat salutogent perspektiv.

Olika perspektiv på hälsa

Olika kritiska perspektiv på vård- hälsa - MR Forum

Dessa perspektiv på hälsa kan benämnas patogena perspektiv på hälsa (patos=sjukdom), och innebär således att det är det sjuka eller det onormala som är av in-tresse. Hälsa ses därigenom som motsatsen till det onormala eller det sjuka, Psykologiska perspektiv. Psykologiska perspektiv; Biologiskt perspektiv.

Olika perspektiv på hälsa

Psykologiska perspektiv. Psykologiska perspektiv; Biologiskt perspektiv. Biologiskt perspektiv; Evolution och det naturliga urvalet. Evolutionspsykologi. Arv och miljö.
När släpps morran och tobias på dvd

Olika perspektiv på hälsa

Liv och hälsa Du kan läsa om psykisk hälsa, sexuell hälsa, tandhälsa och om mat och träning. Det finns också texter om stress, övergrepp, alkohol och könsidentitet. Vi behöver med andra ord anlägga ett perspektiv på det hälsofrämjande arbetet som spänner över samtliga delar av skolsystemet. Lärande och hälsa hänger ihop I forskningen har under de senaste 20 åren två parallella trender kunnat observeras: såväl prestationerna för svenska elever i internationella kunskapsmätningar, som den psykiska hälsan, har försämrats. Båda delarna är egentligen rätt, det handlar om att ni betraktar sjukdomen och dina behov från två olika perspektiv, och att helhetssynen kanske saknas. Sjukvården blir sakta bättre på att ha ett helhetsperspektiv när de vårdar och behandlar och patientens delaktighet ökar successivt. Miljökvalitetsmål och människors hälsa Miljöfaktorer påverkar förutsättningar för att uppnå en god och jämlik hälsa.

Sammanfattningsvis kan innehållet på den här sidan listas: Olika definitioner av hälsa speglar två olika perspektiv, ett sjukdomsorienterat och ett helhetsperspektiv. Man kan också dela in begreppet hälsa i fysisk, psykisk, emotionell, social, andlig och samhällsbetingad hälsa. Hälsa: Kursen har en helhetssyn på hälsoprocessen där patientens egenvårdsresurser och delaktighet ligger i fokus. Hälsa beskrivs ur ett vårdande och medicinskt perspektiv. Miljö: Miljö lyfts ur olika perspektiv från sjukvård till palliativ miljö i hemmet. ANTONOVSKYS SYN PÅ HÄLSA • Antonovsky är en forskare inom medicinsk sociologi som studerat begreppen hälsa och ohälsa. • Han började intressera sig för detta ämne när han studerade israeliska kvinnor med olika bakgrunder.
Litterär tidskriftsuppsats

Olika perspektiv på hälsa

När vi pratar om hälsa (både fysisk och psykisk) är det inte självklart att vi alltid menar samma sak. Det finns flera olika sätt att se på vad hälsa egentligen är. I en tidigare artikel gick vi igenom vad “hälsa” kan betyda. Begreppet i sig kan verka enkelt, men definitionen av det har varierat genom historien och varierar än idag. För att förstå begreppet bättre ska vi titta på det ur några olika perspektiv och granska det närmare. Definitioner och perspektiv Hälsa kan ses som en resurs för att klara de utmaningar vi ställs inför i vardagen.

Ur ett humanistiskt perspektiv handlar hälsa snarare om individens upplevelse av sitt välbefinnande. Psykoanalysens fader Sigmund Freud hade en egen definition av god hälsa: ”Frisk är den människa som förmår älska och arbeta.” Källa: ”Människans hälsa”, Kjell Kallenberg/Ge De finns olika perspektiv på hälsa. Inom de objektiva perspektivet utgår man framför allt ifrån medicinska faktum. Man utgår från undersökningar, observationer och jämförelser när man avgör om en människa är frisk eller sjuk. Inom de subjektiva perspektivet handlar de om hur personen själv upplever sin hälsa. precis som i denna studie fokuseras på hälsans olika perspektiv.
Nordomatic ab solnaPsykisk ohälsa och andra aspekter av hälsa 2021-2

Det finns både inre och yttre faktorer som kan ha betydelse för din hälsa, och du kan fundera på vad som är värdefulla och betydelsefulla för just dig och din hälsa. En del faktorer kan du kontrollera medan andra har du ingen eller liten kontroll över. Livsstil och arv. av objektet, har olika perspektiv på objektet.


Kinesiska nyåret 2021 datum

Kropp och känsla. Perspektiv på utvecklingsstörning och hälsa

Fritiden kan också vara kompenserande, bekräftande eller reparerande, som motvikt till en i övrigt mindre bevara hälsa eller som motmedel för att rehabilitera och bidra till läkning vid olika sjukdomstillstånd.

Hälsa i ett tvärvetenskapligt perspektiv Lunds universitet

Den andra aspekten är det uppdrag en person har i sitt yrkesutövande. Många Hälsa är inte samma sak för alla vilket gör att hälsa beskrivs utifrån olika perspektiv. De mest kända perspektiven är det biomedicinska och de salutogena perspektiven av hälsa vilka den här studien är grundade på. Hälsa är något som är omtalat inte bara i media utan i våra vardagliga liv. tas som hälsa (t ex medicinvetenskapen, psykoanalysen). Dessa perspektiv på hälsa kan benämnas patogena perspektiv på hälsa (patos=sjukdom), och innebär således att det är det sjuka eller det onormala som är av in-tresse.

Ansats, Vad är hälsa? av M Stensson · 2017 — Hälsa är ett komplext begrepp med olika perspektiv, som innefattar fem delar: fysisk, psykisk, social, emotionell och andlig hälsa (Ohlsson, 2011). Båda delarna är egentligen rätt, det handlar om att ni betraktar sjukdomen och dina behov från två olika perspektiv, och att helhetssynen kanske  För att förstå begreppet bättre ska vi titta på det ur några olika perspektiv och granska det närmare. År 1948 skapade WHO (World Health  En presentation över ämnet: "Hälsa ur olika perspektiv"— Presentationens Fysisk hälsa ”Att ha en kropp som fungerar bra” Vårda kroppen mot sjukdom Sömn  Vad är hälsa för dig? När upplever du att du har en god hälsa/inte god olika bakgrunder. • Hans fokus ligger (hälsa ur två perspektiv). (Winroth & Rydqvist  Historiskt perspektiv — De föreställningar om hälsa som föreligger under olika syn på hälsa både i ett religiöst, filosofiskt och etiskt perspektiv.